Obchodní podmínky

Yoga Life - Happy Life a Milujeme jógu – obchodní podmínky

Jsme společnost Milujeme jógu s.r.o., sídlíme na adrese Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1- Staré Město, IČO: 071 93 424 a jsme zapsáni u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn.  44504 („my“). Provozujeme portál www.yogalifehappylife.cz a e-shop www.milujemejogu.cz (souhrnně jako „stránky“). Pokud někde mluvíme o konkrétním webu, vztahuje se daná pasáž na web, na kterém objednáváte daný produkt. Obecně se ale ustanovení o webových stránkách / stránkách / webech vztahují na všechny naše výše uvedené webové stránky. 

 

Praktikujeme jógu a šíříme o ní osvětu, stejně jako o meditaci, zdravém životním stylu a případně dalších cestách k nalezení rovnováhy v životě. Tato témata provází veškerou naši činnost.

 

Na našich stránkách najdete informace ohledně výše zmíněných témat, podle aktuální nabídky, kterou najdete na našich stránkách, si zde také můžete objednat digitální obsah (např. online program) nebo objednat zboží (dohromady jako „produkty“). Naše produkty vám poskytujeme podle těchto obchodních podmínek, které jsou v českém jazyce. Může se stát, že si některé podmínky spolu domluvíme odchylně. V takovém případě má naše dohoda přednost před těmito obchodními podmínkami.

 

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese katka@yogalifehappylife.cz, tel. č. +420   731 184 835 nebo písemně na adrese našeho sídla.

 

 

Co je všem produktům při objednávání společné?

 

 • Naše produkty si můžete objednat prostřednictvím našich stránek. Popis i cenu najdete u daného produktu, pokud u produktu uvedena cena není, určitě nám napište, sdělíme vám ji na základě vaší poptávky individuálně.
 • Pokud je u produktu uvedena taková cena, u níž je patrné, že se jedná o chybu v psaní (číslech), není tato cena závazná a smlouva není uzavřena.
 • Pokud jde produkt na webu přímo objednat, po kliknutí na objednací tlačítko se vám rozbalí objednávkový formulář, který zahájí objednávkový proces. Do odeslání objednávky můžete mezi jednotlivými fázemi objednávkového procesu přepínat.
 • Při vyplňování uvádějte všechny údaje správně a pravdivě. Před odesláním objednávky je máte možnost zkontrolovat.
 • Zaplatit můžete kartou online nebo bezhotovostním bankovním převodem, vždy podle uvedených platebních podmínek. Cena je v tomto případě zaplacena okamžikem úspěšného provedení platby.
 • Při volbě bezhotovostního převodu vám na e-mailovou adresu zašleme údaje k platbě. Váš závazek uhradit cenu produktu je v takovém případě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. 
 • Fakturu vám vystavíme a zašleme elektronicky e-mailem, pokud nám nedáte vědět, že ji potřebujete vystavit a doručit v listinné podobě. Jsme plátci DPH, ceny u produktů jsou proto uvedeny včetně DPH a všech poplatků – nezahrnují však náklady na doručení, ty jsou v průběhu nákupního procesu stanoveny podle vaší volby způsobu doručení.
 • Podrobnosti o smlouvě, kterou jsme spolu uzavřeli, máme uložené u sebe a na odůvodněnou žádost vám je poskytneme.


Níže se, prosíme, seznamte s podmínkami týkajících se jednotlivých produktů.

 

ONLINE OBSAH

 

 1. Vaší objednávkou online obsahu (např. jógového programu, série videí, kurzu) je mezi námi uzavřená smlouva. K jejímu naplnění je potřeba, abyste za obsah zaplatili. Po obdržení platby od vás vám bude obsah zpřístupněn, a to buď prostřednictvím zaslání odkazu na stažení anebo jeho zpřístupněním v členské sekci, podle povahy produktu. U platby kartou to může být prakticky hned, u platby převodem to může pár dní trvat, v závislosti na podmínkách našich bank.
 2. S konkrétním obsahem daného programu se můžete seznámit na našich stránkách. 
 3. Některé programy vám zpřístupňujeme na bázi min. měsíčního členství, některé zpřístupňujeme jednorázově. 
 4. K přístupu k online programu zpravidla nepotřebujete žádné nadstandardní technické a programové vybavení, než které se běžně pro obdobný digitální obsah využívá (tedy zejména nejnovější verze prohlížeče, operačního systému, kvalitní připojení k internetu s rychlostí postačující pro komfortní zhlédnutí videa). Pokud program z hlediska technické stránky vyžaduje určitá specifika, jsou uvedeny v popisku konkrétního programu. Pokud vaše technické vybavení neodpovídá námi uvedeným požadavkům a je tedy nevyhovující pro užívání našeho digitálního obsahu, může to mít vliv na posouzení reklamace případné vady, stejně jako případné neposkytnutí potřebné součinnosti pro zjištění vhodnosti vašeho digitálního prostředí.
 5. Online program je určen jen pro vaší osobní potřebu.
 6. Obsah programu nestahujte, nekopírujte, neupravujte, nezasahujte do zdrojových souborů. Také je zakázáno jej dál šířit, například promítáním nebo přeposíláním vám zveřejněného odkazu. Pokud byste obsah programu používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv jak našich, tak našich dodavatelů. Takové jednání monitorujeme a můžeme právně řešit.

 

 

ZBOŽÍ 

 

 1. Fyzické zboží si můžete pořídit prostřednictvím objednávkového formuláře na našich stránkách, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených.

 

 

Jak probíhá objednávka?

 

 1. Odesláním vaší objednávky je mezi námi uzavřena smlouva. To znamená, že nám musíte neprodleně cenu za zboží uhradit. 
 2. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás požádat o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena ve chvíli, kdy obdržíme potvrzení této objednávky.

 

 

Co nastane po objednávce?

 

 1. Zboží vám dodáme nejdéle do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Vyhrazujeme si právo od smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy naskladněno.
 2. Zboží máte povinnost převzít. Pokud ho nepřevezmete, můžeme to považovat za odstoupení od smlouvy. V takovém případě vám vrátíme částku, kterou jste nám za zboží a jeho případné doručení k vám zaplatili, vezměte však na vědomí, že náklady spojené se zasláním zboží zpět k nám po vás můžeme chtít uhradit – jsme v takovém případě oprávněni tuto částku jednostranně započíst proti kupní ceně.  Případně po vás můžeme chtít přiměřené náklady za znovu doručení nebo uskladnění.
 3. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové zboží totiž nemusíte od dopravce převzít. Poškození, prosíme, zdokumentujete a dejte nám o něm neprodleně vědět.

 

 

ČLENSKÁ SEKCE

 

 1. U některých produktů získáváte jejich zakoupením i přístup do členské sekce. Členská sekce vám bude zpřístupněna minimálně po dobu trvání vámi zaplaceného obsahu (např. programu). V případě obsahu zveřejněného jednorázově vám bude členská sekce zpřístupněna nejméně po dobu 2 let od zakoupení.
 2. Přístup do členské sekce je pouze pro vás – umožnění využívání členského účtu třetím osobám nepovolujeme.
 3. Pokud zjistíme, že porušujete tyto obchodní podmínky nebo případně jiné podmínky, které si spolu domluvíme, máme právo vám členský účet zrušit. Můžete tak přijít o přístup k zakoupenému obsahu.
 4. Nezapomeňte, že veškerý obsah vám zpřístupněný v členské sekci je určen pro vaše osobní užití. Pokud byste tento obsah používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv jak našich, tak našich dodavatelů. Takové jednání monitorujeme a můžeme právně řešit.
 5. Obsah vám zpřístupněný v členské sekci nestahujte, nekopírujte, neupravujte, nezasahujte do zdrojových souborů. Také je zakázáno jej dál šířit, například promítáním nebo přeposíláním příslušných odkazů. Takové jednání monitorujeme a můžeme právně řešit.

 

 

OPAKOVANÉ PLATBY

 

 1. U některých produktů můžeme umožnit koupi prostřednictvím opakovaných plateb. U produktů to musíme výslovně uvést a vy musíte tuto variantu odsouhlasit. Podrobnosti o opakovaných platbách uvádíme u daného produktu.

 2. Na produkt máte nárok řádnou a včasnou úhradou všech dílčích opakovaných plateb.
 3. Produkt vám zpřístupníme po obdržení vaší první opakované platby.
 4. Opakované platby můžete kdykoliv do budoucna zrušit (napište nám na náš kontaktní mail nebo adresu), již zaplacenou platbu však nevracíme (daný obsah odpovídající zaplacené ceně vám bude zpřístupněn).
 5. Pokud budete v prodlení s úhradou dílčí opakované platby více jak 1 den po její splatnosti, můžeme vám pozastavit přístup k produktu (příp. do členské sekce). Poté, co od vás opakovanou platbu obdržíme, vám přístup k produktu obnovíme.
 6. Pokud neuhradíte opakovanou platbu po dobu déle než 10 dní od její splatnosti, považujeme to za podstatné porušení smlouvy a můžeme od naší smlouvy odstoupit. Tím přijdete o přístup do členské sekce, a tedy i o přístup k produktu.
 7. Pokud byl na produkt s opakovanou platbou navázán i jiný produkt, který má proběhnout v době, kdy vám byl zamezen přístup do členské sekce z důvodu neuhrazení, byť jediné, dílčí opakované platby, nemáme povinnost vám zajistit náhradní plnění.

 

 

DÁRKOVÉ POUKAZY

 • Pokud jste obdrželi dárkový poukaz pro využití některého z našich produktů, před jeho uplatněním se, prosíme, seznamte s těmito podmínkami. Pokud dárkový poukaz využijete, máme za to, že jste se s podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte. 

 

POBYTY

 

 1. Jógové pobyty neposkytujeme my, probíhají přes nám odlišný subjekt – zvolené cestovní kanceláře.  U každého pobytu najdete uvedenou příslušnou cestovní kancelář, která pobyt zajišťuje. V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů se obraťte na ní.

 

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Možnosti a podmínky odstoupení od smlouvy se ve vztahu k nám uplatní pouze tehdy, pokud nakupujete jako spotřebitel. To znamená, že smlouvu s námi uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti.
 2. Podle občanského zákoníku má spotřebitel obecně právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí plnění. 
 3. Některé naše produkty jsou ale specifické a platí pro ně zvláštní pravidla – důkladně se s nimi, prosíme, seznamte. Odsouhlasením těchto podmínek máme za to, že výslovně souhlasíte i s níže uvedenými podmínkami:

Online obsah

V případě online obsahu se jedná většinou o úplatný digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, u kterého podle zákona nemáte vždy právo na odstoupení od smlouvy.

Nejde uplatnit právo odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud souhlasíte s dodáním obsahu před uplynutím lhůty k odstoupení. Naše online programy jsou digitálním obsahem. Uzavřením těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že vám bude program zpřístupněn, a tedy dodán ihned po zaplacení ceny, ještě v době před uplynutím 14 dnů. Tím však ztrácíte možnost od smlouvy odstoupit.

V případě bezúplatného digitálního obsahu ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy jeho zpřístupněním (započetím s plněním).

Fyzické zboží

Pro fyzické zboží platí obecně výše uvedené pravidlo (tedy že máte jakožto spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené přes internet do 14 dnů od převzetí zboží), má ale několik výjimek – nemůžete např. odstoupit od smlouvy o dodávce zboží:

 1. které bylo vyrobené podle vašich požadavků nebo přizpůsobeno pro vaše osobní potřeby,
 2. které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby,
 3. které bylo po dodání vzhledem ke své povaze smíseno s jiným zbožím,
 4. které bylo dodáno v zapečetěném obalu, po jehož porušení není vhodné zboží vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů.

O odstoupení nás musíte informovat – jakýmkoli jednoznačným a prokazatelným způsobem. Napište nám, co a kdy jste u nás kupovali, jaké bylo číslo objednávky a jak a kam vám máme poslat peníze zpět. Můžete použít vzorový formulář dostupný níže. 

Částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání vám vrátíme, a to stejným způsobem, jakým jsme platbu od vás přijali. Na vrácení částky máme až 14 dnů od vašeho odstoupení. Částku ale nemusíme vracet dříve, než obdržíme vaše vrácené zboží, nebo nám prokážete, že zboží bylo vypraveno zpět k nám (podle toho, co nastalo dříve). 

Zboží nám můžete zaslat na adresu našeho sídla Severní 297, 533 61 Choltice.

Zboží musíte vrátit kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili snížení hodnoty zboží jiným nakládáním, než je nutné pro seznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud nám vrátíte zboží poškozené nesprávným zacházením, můžeme vrácenou kupní cenu ponížit o částku odpovídající poškození (jakožto náhradu za snížení hodnoty zboží).

Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu tzn. oblečení neprané, nenošené, nežehlené, nesmí zapáchat parfémem a nesmí na něm být viditelné stopy po deodorantu! 
Pokud budou na zboží viditelné známky opotřebení nebo jiného užívání, můžeme ještě před vrácením kupní cenu ponížit o náhradu za snížení hodnoty zboží (až 20% z kupní ceny), které vzniklo v důsledku takového zacházení. 

 

Náklady na vrácení zboží k nám nesete vy.

Produkty doplněné označením „Garance vrácení peněz“

Pokud u některého z produktů uvádíme, že poskytujeme garanci vrácení peněz, znamená to, že máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy, a to nejpozději do 2 dnů od doručení našeho potvrzení o přijetí vaší objednávky produktu. Žádost nám zašlete na kontaktní mail: katka@yogalifehappylife.cz, uveďte, od jakého programu odstupujete, skutečnosti o zaplacení programu (vč. dokladu o zaplacení) a vysvětlení důvodu nespokojenosti. Zašleme vám dobropis s částkou odpovídající kupní ceně, která bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu s oznámením o odstoupení od smlouvy. Po odstoupení vám znemožníme přístup do členské sekce a ztratíte právo na získání a využití bonusů spojených s daným produktem. Pokud vám byl po dobu trvání vaší smlouvy (tedy před odstoupením od smlouvy) zpřístupněn obsah v členské sekci, vyhrazujeme si právo na nepřiznání této garance vrácení peněz, a tedy neuznání odstoupení (zveřejněný obsah jste totiž již mohli zkonzumovat).

 

Pokud vám poskytujeme společně s produktem dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou – pokud dojde k odstoupení od smlouvy, darovací smlouva se mezi námi ruší, což znamená, že jsme oprávněni vám (podle povahy produktu) zrušit přístup k dárku, případně nám musíte dárek bez zbytečného odkladu vrátit – nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 

 

 

Poučení pro spotřebitele 

 

 1. Podle spotřebitelských zákonů máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy mezi námi. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje jen na váš návrh, a to v případě, že se s námi spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh jde podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili poprvé své právo, které je předmětem sporu. Řešit spor můžete i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady
 2. V případě pochybností o správnosti našeho postupu máte právo se obrátit se stížností na některý z příslušných orgánů, jejichž seznam a konkrétní oblast zaměření najdete v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (zejména v Příloze č. 3). 
 3. Veškeré náklady na používání komunikačních prostředků, které vám vznikly v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a s vytvářením objednávky, si hradíte sami. Tyto náklady se neliší od základní sazby a nejsou námi nijak zpoplatněny.

 

 

REKLAMACE

 

Chcete reklamovat online obsah?

 

 1. Pokud máte za to, že námi poskytnutý obsah má vadu (neodpovídá smluveným nebo zákonným podmínkám), máte právo jej reklamovat. 
 2. Pokud jde o obsah, který je vám poskytován po určitou dobu (např. program na více měsíců), odpovídáme za vady, které se na obsahu vyskytnou po dobu trvání našeho závazku.
 3. Pokud jde o obsah (např. program), který je vám poskytován – zpřístupněn – jednorázově, máte právo nám vadu vytknout do 2 let od jeho zpřístupnění (jste-li spotřebitelem). 
 4. Rozlišujeme, jestli jde o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. V obou případech můžete chtít reklamaci vyřešit odstraněním vady (ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné), v případě podstatného porušení rovnou i odstoupením od smlouvy nebo přiměřenou slevou. Varianty slevy a odstoupení mohou nastoupit i v případě nepodstatného porušení smlouvy, a to, pokud vadu řádně neodstraníme po vašem vytknutí nebo bude z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez vašich značných obtíží, nebo se vada projeví i po jejím odstranění.
 5. Odstoupit od smlouvy nemůžete v případě nevýznamné vady.
 6. Můžeme odmítnout vadu odstranit, pokud by odstranění bylo nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by měl digitální obsah bez vady.
 7. Důvodem k reklamaci nemůže být to, že obsah neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
 8. S reklamací se obraťte na naše kontaktní údaje uvedené na stránkách nebo v těchto podmínkách. K reklamaci uveďte konkrétní obsah, kterého se reklamace týká, vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 
 9. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, vaše kontaktní údaje a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. 
 10. Reklamace musí být podle zákona vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu, budeme se snažit ji vyhodnotit co nejdříve.  Poskytneme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případné opravě, o době trvání reklamace, případně zdůvodníme, proč reklamaci zamítáme.
 11. Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu tzn. oblečení neprané, nenošené, nežehlené, nesmí zapáchat parfémem a nesmí na něm být viditelné stopy po deodorantu! 
  Pokud budou na zboží viditelné známky opotřebení nebo jiného užívání, můžeme ještě před vrácením kupní cenu ponížit o náhradu za snížení hodnoty zboží (až 20% z kupní ceny), které vzniklo v důsledku takového zacházení. 

 

 Chcete reklamovat fyzické zboží?

 

 1. Pokud máte za to, že zakoupené zboží má vadu (neodpovídá smluveným nebo zákonným podmínkám), máte právo jej reklamovat.  Máte právo vytknout vadu, která se projeví v době 2 let od převzetí zboží.
 2. S reklamací se obraťte na naše kontaktní údaje uvedené na stránkách nebo v těchto podmínkách. K reklamaci uveďte zboží, kterého se reklamace týká, vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 3. Vadné zboží zašlete spolu s reklamačním formulářem na adresu Severní 297, 533 61 Choltice.
 4. Zboží musí být vhodně zabaleno (aby nedošlo k jeho poškození), musí být čisté a kompletní.
 5. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, vaše kontaktní údaje a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. 
 6. Rozlišujeme, jestli jde o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. V obou případech můžete chtít reklamaci vyřešit odstraněním vady (dodáním nové věci nebo opravou – vaší volbě vyhovíme, ledaže by byl zvolený způsob odstranění nemožný nebo nepřiměřeně nákladný v porovnání s druhým způsobem), v případě podstatného porušení rovnou i odstoupením od smlouvy nebo přiměřenou slevou. Varianty slevy a odstoupení mohou nastoupit i v případě nepodstatného porušení vady, a to pokud vadu odmítneme odstranit nebo ji po vašem uplatnění řádně neodstraníme, projeví se opakovaně anebo bude z okolností zjevné (příp. našeho prohlášení), že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez vašich značných obtíží.
 7. Odstoupit od smlouvy nemůžete v případě nevýznamné vady.
 8. Můžeme odmítnout vadu odstranit, pokud by odstranění bylo nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 9. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nemusíme vašemu nároku vyhovět.
 10. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (jste-li spotřebitelem), pokud se spolu nedohodneme na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty po nás můžete chtít přiměřenou slevu nebo požadovat odstoupení od smlouvy.
 11. Poskytneme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případném provedení opravy, o době trvání reklamace, případně zdůvodníme, proč reklamaci zamítáme.
 12. Náklady, které vynaložíte na oprávněnou reklamaci, vám proplatíme (a to nejnižší možné náklady). O proplacení těchto nákladů nás požádejte bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace.

 

 

ZPĚTNÁ VAZBA      

 

 1. Po využití našich produktů nám můžete zaslat zpětnou vazbu na náš e-mail, Instagram, Facebook, či jiný komunikační kanál. Pokud nám bude připadat vaše zpětná vazba užitečná pro budoucí klienty, poprosíme vás, nejčastěji e-mailem, o schválení jejího zveřejnění. Vaši zpětnou vazbu na našich webových stránkách zveřejníme pouze po vašem schválení (vč. obsahu zpětné vazby), a zveřejníme pouze vaše křestní jméno + schválený obsah zpětné vazby. Podrobnosti o zpracování osobních údajů v takovém případě najdete v záložce Ochrana osobních údajů.
 2. Sami si vybíráme, jakou zpětnou vazbu na webových stránkách zveřejníme. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit zpětnou vazbu, kterou vyhodnotíme tak, že si ji zveřejnit nepřejeme.
 3. Kontrolujeme, zda byl autor zpětné vazby skutečně naším klientem (zakoupil si náš produkt nebo ho oprávněně využil), a to porovnáním s databází klientů, kterou vedeme v souvislosti s našimi povinnostmi a oprávněnými zájmy. Pokud zjistíme, že recenzi nezadal náš klient, nezveřejníme ji.
 4. Podrobnosti o tom, jak v takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje, najdete v záložce Ochrana osobních údajů na našich stránkách.
 5. Dále na stránkách můžete vidět i recenze z portálu třetí strany, Heuréky. Přes Heuréku může recenzi přidat jen ověřený zákazník, který u nás skutečně nakoupil, a to prostřednictvím vyplnění dotazníku spokojenosti, který zákazníkům přijde po nákupu zboží.

 

 

ZÁVĚREM

 

 1. Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to i kdyby obsahovaly mezinárodní prvek.
 2. Pokud jakýmkoliv způsobem podstatně porušíte tyto podmínky (např. budete neoprávněně užívat autorský obsah), můžeme od naší smlouvy odstoupit, což může mít za následek deaktivaci vašeho přístupu do členské sekce, a tedy i ztrátu přístupu k zakoupenému obsahu. V takovém případě nerefundujeme již zaplacenou částku (zakoupený obsah jste již mohli zkonzumovat). 
 3. Naše produkty (které mohou obsahovat i informace od třetích osob) slouží pouze pro informační účely a neslouží jako náhrada lékařské či jakékoliv jiné odborné pomoci. Informace vám poskytujeme s maximální pečlivostí a starostí, učinit rozhodnutí ohledně vašeho životního směřování však poté musíte každý sám. Proto prosíme o pochopení, že za nesprávné vyhodnocení informací poskytnutých v rámci našich produktů (i za na to navazující rozhodnutí) jednotlivcem nemůžeme odpovídat.
 4. Neuvádíme-li ve videu jinak, cvičení je určeno jen pro uživatele, kteří jsou fyzicky i psychicky zdraví, nemají žádná zdravotní omezení (vč. fyzických a psychických postižení) a nejsou těhotní. V opačném případě, příp. v případě pochybností o zdravotním stavu konzultujte svůj zdravotní stav a rozhodnutí cvičit naše programy s lékařem. Jakékoliv informace, postupy či cvičební metody v našich programech nenahrazují odbornou lékařskou či jinou zdravotní péči a při cvičení je potřeba respektovat doporučení svého lékaře a fyzioterapeuta a zohlednit svůj aktuální i dlouhodobý zdravotní stav (psychický i fyzický).
 5. Neodpovídáme za špatné zvážení vašeho zdravotního stavu (psychického i fyzického), které by mohlo vést k nechtěným fyzickým nebo psychickým následkům, ani za jakékoliv následky, které by mohly vzniknout nesprávným cvičením podle videí.
 6. Cvičením podle našich videí berete na vědomí, že pro zajištění plného účinku je nutné, abyste poslouchali videa pozorně, dodržovali uvedené pokyny a techniky poctivě a dle vašich možností a schopností vyzkoušeli a nechali je působit. Zároveň je pro dosažení kýženého účinku nutné techniky ve videích pravidelně opakovat.
 7. Veškerá práva k našim stránkám a obsahu stránek nebo programů, a to hlavně autorská práva k obsahu, včetně grafik, videí, log, know how a další, náleží nám, a bez našeho souhlasu je zakázáno tyto prvky jakkoliv šířit či kopírovat.  Takové jednání monitorujeme a právně řešíme.
 8. Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi (i třetích stran) budou naše stránky, a tedy i produkty dočasně nedostupné. Takové případy však budou zcela výjimečné a za tyto ojedinělé výpadky nerefundujeme uhrazenou cenu. Vždy budeme dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost našich produktů.
 9. Tyto podmínky (případně i produkty) můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo obsahu produktů. Pokud vám budeme poskytovat produkt s kontinuálním plněním a změny na vás budou mít významný vliv, budeme vás o změnách informovat e-mailem, a to alespoň jeden měsíc před zamýšlenou účinností změny. Nesouhlas se změnou můžete vyjádřit zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v informačním e-mailu. Pokud změnu odsouhlasíte nebo se do jednoho měsíce od oznámení nevyjádříte, bude v poskytování produktu za nových podmínek pokračováno. Naopak pokud dáte najevo v rámci jednoho měsíce od oznámení svůj nesouhlas, nebude vám umožněno produkt do budoucna využívat a budeme mít za to, že jste nám dali výpověď našeho smluvního vztahu s 15denní výpovědní lhůtou, kdy po dobu této výpovědní lhůty bude platit poslední akceptované znění podmínek. V takovém případě bude smluvní vztah mezi námi ukončen ke dni posledního dne výpovědní lhůty a vrátíme vám poměrnou část nespotřebovaného již zaplaceného plnění (odpovídá-li to typu produktu). Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na splnění předchozích nesplněných závazků.
 10. Pokud pro určitý produkt stanovíme ještě další specifické podmínky, přiložíme je níže jako přílohu těchto podmínek. Budou tak tvořit součást těchto obchodních podmínek, a budou tak pro vás, pokud takový produkt zakoupíte, závazné. 

 

Příloha č. 1:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a poučení o odstoupení od smlouvy

 

Příloha č. 2: 

Manuál k používání výcviku: Jak se sledují znamení

 

V Cholticích dne 11. 2. 2023

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(určeno spotřebitelům)

společnosti Milujeme jógu s.r.o.

IČO: 071 93 424

sídlem na adrese Platnéřská 88/9 110 00 Praha 1- Staré Město

e-mail: katka@yogalifehappylife.cz

www.yogalifehappylife.cz, www.milujemejogu.cz

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od následující kupní smlouvy o:

Zakoupeném zboží:

Číslo objednávky:

Objednáno dne:

Obdrženo dne:

Poznámka:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Číslo účtu:

Datum

Podpis
(pouze pokud formulář zasíláte na listině)

 

Poučení k odstoupení od smlouvy:

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží bez udání důvodu.  

Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni:

 1. v případě koupě zboží: kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží,
 2. v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně: kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední kus zboží, 
 3. v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí: kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část dodávky zboží, nebo
 4. v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po ujednanou dobu: kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.

Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným naší společnosti Milujeme jógu s.r.o. (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.  Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Milujeme jógu s.r.o.,

Robova 3263, 438 01 Žatec. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Manuál k používání výcviku

JAK SE SLEDUJÍ ZNAMENÍ

Tento manuál je součástí obchodních podmínek, pokud si zakoupíte produkt:

 

 • Výcvik: Jak se sledují znamení

 

 

Manuál k výcviku

Jak se sledují znamení

VÝCVIK: JAK SE SLEDUJÍ ZNAMENÍ

Tento program je navržený jako výcvik. Je naplánovaný tak, aby se všechny informace a zážitky mohly vstřebat a aby byl ponechán prostor pro aplikaci jednotlivých lekcí v každodenním životě. 
Toto není program, kterým člověk projde a potom na něj zapomene. Sledování znamení je způsob vnímání života, je to celistvé uchopení svého bytí. Buď jím člověk žije nebo ne. Nic mezi tím neexistuje. Proto se prosím ujistěte, že jste skutečně připraveni na změnu. 

Z důvodů uvedených v bodě 1. a 2. je program naplánovaný na 6 měsíců. Chceme se vyhnout snaze o rychlé výsledky. Chceme, aby se vše vstřebalo a zažilo. K tomu je zapotřebí čas, klid a poctivost.

 

JAK PROBÍHÁ VÝCVIK

V intervalech 3 - 7 dnů od nás budete dostávat email, ve kterém bude odkaz na další pokračování výcviku. To znamená, že se v programu nebudete moci dostat dopředu rychleji, než chtěla znamení, když jsme tento výcvik vytvářeli :-). Vždy ale budete moci jít v programu dozadu, když budete cítit, že je zapotřebí si něco zopakovat. Stránky, kterými už jste prošli, uvidíte v menu. Stačí na ně kliknout. 

Součástí výcviku jsou:

 • Teorie 
 • Úkoly (skutečný trénink)
 • Jógová praxe
 • Meditace nebo lépe řečeno praktiky ke zvýšení schopnosti být ve stavu meditace

Teorie a úkoly nejsou jednorázové. Splnění úkolu znamená jeho zvnitřnění a k tomu je zapotřebí opět trénink (praxe). Nestačí tedy udělat “to” jednou. Jakmile od nás dostanete teorii a úkol, je zapotřebí je zahrnout do svého života. Jinak bude těžké postupovat dál ve výcviku. 

Jógová praxe a meditační techniky také nejsou jednorázové. Je zapotřebí pokory bojovníka – tedy ochota praktikovat téměř každý den. Vaše praxe nemusí být hodinová a nemusí být na podložce. Stačí 20 minut a můžete rozproudit energii v těle, abyste byli v pohybu stejně jako znamení. Praktikovat podle videa můžete jednou nebo několikrát, ale opět je zde cílem zvnitřnit esenci teté praxe, uzpůsobit ji sobě a svým unikátním potřebám a potom praktikovat téměř každý den sami se sebou. 

 

JAK SE ORIENTOVAT NA JEDNOTLIVÝCH STRÁNKÁCH

Pokaždé, když vstoupíte na novou členskou stránku, prosíme, abyste si přečetli všechen text, poslechli všechna videa, případně praktikovali podle videí a stáhli pdf soubory, pokud jsou k dispozici. 

 

Check boxy

Na konci každé stránky uvidíte čtvereček a vedle něho text. Prosíme, přečtěte si tento text pozorně a odškrtněte si ho jen v případě, že s vámi niterně souzní. Pokud cítíte, že zatím nikoliv, nezaškrtávejte ho a vraťte se na danou stránku znovu po čase. 

 

Tak budete mít přehled o svém vývoji ve výcviku. Zaškrtávací čtvereček se totiž projeví na “progress bar”, který je hned pod ním. Tento ukazatel (progress bar) zobrazuje, kolik z daného měsíce jste zvnitřnili a kolik zatím ne. Tento nástroj nemá sloužit jako honba za výsledky. Slouží jako sebereflexe a také pro orientaci ve výcviku. Je to Váš přítel. 

 

CO JE ZAPOTŘEBÍ UDĚLAT

Prosíme, ujistěte se, že Vám naše emaily nepadají do složky hromadné nebo spam. Pomocí emailů Vám totiž budeme připomínat, že nastal čas pokročit dál.

Přihlašovací údaje Vám přijdou do emailu ihned po zaplacení přihlášky do výcviku. Přihlašte se do členské sekce a můžete začít. 

 

STRUKTURA VÝCVIKU

Tento výcvik je naplánovaný na 6 měsíců. Během každého měsíce od nás budete v intervalech 3 - 7 dnů další lekci, což může být teorie a praxe (úkol), jógová nebo meditační praxe. 

Každý měsíc má své téma

měsíc: Vesmír chce být viděn 

měsíc: Umění zářivé mysli

měsíc: Umění komunikace s vlastními pocity

měsíc: Odvaha

měsíc: Vědomí těla

měsíc: Můj život - kouzla

V některých měsících bude obsaženo více jógové praxe a v některých méně, avšak jak je napsáno výše, jógová praxe by měla být součástí téměř každého Vašeho dne, stejně tak jako plnění úkolů. 

 

ZODPOVĚDNOST

Prosíme nepraktikujte nic, co s Vámi nesouzní. A to i kdyby to bylo v programu řečeno. Nejdůležitější je Váš pocit v těle a Vaše připravenost. Nucení se do něčeho Vás nikam neposune. Nechť Vaše praxe vychází z vnitřního volání a nikoliv z mysli, která říká: "Měla bys..." 

Je možné, že na některá cvičení nebo techniky nebudete v danou chvíli připraveni. Prosíme, nechte si na vše dostatek času. Nikam nepospíchejte. Toto není výcvik se závěrečným certifikátem. Toto je ochota žít dobrodružně a otevřít svou mysl nepopsatelným možnostem. Toho nemůžeme dosáhnout, budeme-li tlačit na pilu nebo pospíchat. 

Do tohoto programu mohou vstoupit jen lidé, kteří jsou plně zodpovědni za své rozhodování a jsou připraveni za něj nést zodpovědnost. Svým vstupem do tohoto výcviku tuto zodpovědnost potvrzujete. 

 

KONTRAINDIKACE

Tento program není vhodný pro jedince s "psychickými poruchami". Dále tento program není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Jógová praxe je vhodná pouze po dohodě s lékaři, pokud jste po jakékoliv operaci, po úrazu, pokud trpíte chronickým onemocněním nebo jakýmkoliv poškozením tělesné funkčnosti a pokud jste hypermobilní. 

Jógu praktikujte vždy s největším ohledem na své tělo. Nepřepínejte se. Nevytvářejte v těle napětí. Buďte si vědomi každého pohybu. 

Za jakékoliv škody, zranění jak fyzická, tak psychická a újmy neneseme odpovědnost. Vstupem do tohoto programu tuto skutečnost přijímáte a potvrzujete.

 

MĚSÍČNÍ ČLENSTVÍ

Tento výcvik je koncipován jako členství. Členství se platí měsíčně. Udělali jsme to tak proto, abyste měli volnost kdykoliv z programu vystoupit, pokud byste cítili, že není pro Vás. Členství je 620 Kč na měsíc a počítá se od dne, kdy do výcviku vstoupíte. Začnete-li napřílad 26. 1. 2020, potom Vám členství platí do 26. 2.2020.

Týden před koncem každého měsíce od nás dostanete email, zda si přejete členství prodloužit. Pokud ano, pokračujete do dalšího měsíce. Pokud ne, členství se automaticky ruší, pokud nepošlete platbu za nastávající měsíc.

 

Můžete si nastavit také opakované platby, abyste na obnovení členství nemuseli každý měsíc myslet. 

 

V Praze, dne 11. 2. 2023